Filtry Przemysłowe Polska

Rozwiązania

Większość z nas jest użytkownikami samochodów, często wyposażonych w felgi aluminiowe. Nie wszyscy jako użytkownicy wiemy jednak jak się je produkuje.

W większości zakładów przemysłowych znajdują się maszyny, wyposażone w układy hydrauliczne, w których rolę czynnika roboczego spełnia olej.

Jednym z bardziej znaczących zadań w zakładach produkcyjnych zajmujących się obróbką skrawaniem jest filtracja chłodziw w maszynach CNC.

Wszyscy słyszeliśmy o pustynnieniu Polski i o programie małej retencji. Nowoczesne technologie pozwalają również na użycie wód opadowych w procesach produkcyjnych.

Mgła olejowa prowadzi do zaolejenia pomieszczeń, urządzeń i produktów. Obsługa urządzeń i produktów pokrytych cienką warstwą oleju jest niedopuszczalna i zdecydowanie nie sprzyja efektywnej produkcji.

Filtry, które chcemy przedstawić, służą do oczyszczania oleju, będącego podstawową cieczą roboczą w sprężarkach.

Olej spożywczy spotykamy i używamy do różnych celów niemal każdego dnia. Jego źródłem mogą być nasiona wielu roślin. Najbardziej popularnym jest olej rzepakowy.

Tłuszcze zwierzęce są produktami naturalnego pochodzenia, pozyskiwane ze zwierząt lądowych i morskich. Są mieszaninami estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych.

Parafina wykorzystywana jest jako produkt końcowy na przykład do produkcji zniczy i świec, jak i półprodukt wprowadzany do dalszej produkcji np. w przemyśle kosmetycznym.

Współpracujemy z firmami które produkują olej rzepakowy i mamy doświadczenia przy filtracji estrów metylowych kwasów tłuszczowych.

Rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen i toluen są substancjami powszechnie wykorzystywanymi w przemyśle chemicznym, farmacji, produkcji lakierów i tworzyw sztucznych.

W procesie produkcyjnym liście herbaty wymagają zmielenia, co jest przyczyną powstania zapylenia. Układy odpylające skutecznie usuwają takie zapylenie.

Do filtracji piwa proponujemy filtry świecowe pracujące na filtracji końcowej piwa (tzw. „trap filtry”) oraz jako filtry zabezpieczające (tzw. „filtry security”) po stacji membranowej. .
Mazut to ciężki olej opałowy, który powstaje w efekcie przerobu ropy naftowej. Jest szeroko stosowany w przemyśle energetycznym do rozruchu kotłów parowych i pieców przemysłowych
Codziennie tysiące litrów oleju zostaje podlega wymianie i zostaje uznane za zużyte. Dzieje się tak na skutek zanieczyszczenia substancjami stałymi, produktami spalania, a także z powodu starzenia się chemicznego i mechanicznego oleju.
Produkcja cukru pozyskiwanego z buraków, polega na wydobyciu poprzez ługowanie (wypłukanie), za pomocą gorącej wody, zawartego w nich cukru. W dużym uproszczeniu tak można opisać proces produkcyjny.
Jedną z metod pozyskiwania oleju z nasion roślin oleistych (rzepak, słonecznik, len i inne), jest tłoczenie nasion na przystosowanych do tego procesu prasach ślimakowych.
Jednym z cykli produkcji oleju jadalnego jest proces bielenia, czyli odbarwiania oleju.
W przemyśle tłuszczowym przy produkcji margaryn i innych tłuszczów spożywczych, jak tłuszcze kuchenne, piekarnicze czy cukrownicze, konieczne jest utwardzanie tłuszczu.
W trakcie produkcji serów, produkt surowy jest zanurzany w solance, aby mógł zaabsorbować sól.
Nasza cywilizacja opiera się aktualnie na wszechstronnym wykorzystaniu różnorodnych tworzyw sztucznych. Znajdziemy je praktycznie wszędzie, a ich produkcja z każdym rokiem się zwiększa.
Z tymi określeniami spotykamy się na co dzień. Zauważając je w kolorowych efektach cieszących oko niejednokrotnie nie zastanawiamy się dlaczego je zastosowano.
Woda lodowa jest powszechnie używanym w przemyśle medium. Jej jakość zależy od wielu czynników.
Filtry hydrauliczne, filtry do odpylania, filtry automatyczne do roku 2016 były produkowane pod marką MAHLE. W roku 2016 firma MAHLE weszła w skład Filtration Group.