Filtry Przemysłowe Polska

Przemysł spożywczy - miscella

Olej spożywczy spotykamy i używamy do różnych celów niemal każdego dnia. Jego źródłem mogą być nasiona wielu roślin. Najbardziej popularnym jest olej rzepakowy. W początkowym etapie jego produkcji, w odróżnieniu od procesu tzw. „tłoczenia na zimno”, w procesie tłoczenia na gorąco nasiona rzepaku wstępnie się podgrzewa, a następnie poddaje mechanicznemu wyciskaniu w przystosowanych do tego celu prasach. Powstałe w tym etapie wytłoki tzw. makuch może zawierać do kilkunastu procent oleju, co przy produkcji wielkotonażowej jest niebagatelną ilością. Dlatego poddawany jest on dalszej obróbce poprzez ekstrakcję. Metoda ta pozwala na odzyskanie pozostałego w nasionach oleju i ma na celu zredukowanie jego zawartości do minimum. Prowadzi się ją przy użyciu rozpuszczalnika, najczęściej heksanu i w ten sposób powstaje mieszanina oleju i rozpuszczalnika zwana miscellą. Tak powstały roztwór poddaje się filtracji w celu oddzielenia cząstek stałych. Filtrowanie oleju spożywczego jest ważnym elementem procesu produkcji, wpływającym jak jakość produktu końcowego. W tym etapie produkcji stosowane są filtry automatyczne, których wielkość oraz ilość zainstalowanych elementów zależna jest od wielkości i wydajności instalacji oraz zastosowanej dokładności filtracji. W dalszym etapie miscella poddawana jest destylacji, gdzie następuje rozdzielenie fazy olejowej od rozpuszczalnika. Zawracany jest on do procesu ekstrakcji. Spółka Filtry Przemysłowe Polska posiada w ofercie najczęściej spotykane w tej aplikacji rozwiązanie, czyli automatyczne filtry skrobakowe. Służymy pomocą zarówno w doborze jak i obsłudze tych filtrów, w zakresie części eksploatacyjnych. Zapraszamy do współpracy. Dane kontaktowe poniżej.

Stosowane przede wszystkim do filtracji cieczy. Różne rodzaje: filtry skrobakowe, z nożem zbierającym zanieczyszczenia, filtry typu Bernouliego, z tłokiem do usuwania zgromadzonych zanieczyszczeń, filtry    z obrotowym elementem szczelinowm, filtry z automatycznym płukaniem wstecznym.