Filtry Przemysłowe Polska

Filtry płytowe

W wielu procesach przemysłowych,  we wszystkich branżach gdzie wymagana jest filtracja rozdzielająca, skutecznym i zarazem ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie płytowego filtra ciśnieniowego. Płytowy filtr ciśnieniowy umożliwia szybką i dokładną separację cząstek stałych. Filtracja odbywa się w  obudowie o stosunkowo małej objętości i przy możliwie małym spadku ciśnienia. Kolejną zaletą tego typu filtra jest najlepszy współczynnik powierzchni filtra do objętości jego zbiornika. Płytowe filtry ciśnieniowe mogą być stosowane do filtracji cieczy o zawartości zanieczyszczeń (cząstki stałe) w granicach 0,1 do 7% i w zakresie przepływów cieczy od kilku do kilkuset m3/godz. Płytowe filtry ciśnieniowe wyposażone są w  płytowe elementy filtracyjne, na których osadzają się zanieczyszczenia, tworząc warstwę filtracyjną nazywaną plackiem filtracyjnym. W zależności od potrzeb do tworzenia placka filtracyjnego może być użyta pomoc filtracyjna, jak np. ziemia okrzemkowa, celuloza, perlit itp. umożliwiając zastosowanie takiej filtracji w wielu procesach technologicznych. Możliwość zastosowania pomocy filtracyjnej pozwala na filtrację z dokładnością w granicach 1-3 mikronów. Kolejną zaletą płytowych filtrów ciśnieniowych jest możliwość łatwego czyszczenia filtra poprzez zrzut placka z elementów filtracyjnych oraz usunięcie zanieczyszczeń na zewnątrz filtra, przez zawór dolny,  bez otwierania zbiornika. Zrzut placka może odbywać się na mokro (placek w formie płynnej) lub na sucho (placek w formie suchej, często zbrylonej). Kolejną zaletą filtrów ciśnieniowych produkcji Filtration Group jest możliwość całkowitej automatyzacji ich pracy. Filtry ciśnieniowe często wykorzystywane są do filtracji przy produkcji ciągłej. W filtrach płytowych stosowane są elementy filtracyjne w kształcie płyt, które mogą być zainstalowane pionowo lub poziomo – filtry typu Versis i MV.

Filtry ciśnieniowe mogą występować nie tylko w postaci płytowych filtrów. Oferujemy również rurowe filtry ciśnieniowe,  wyposażone w rurowe elementy filtracyjne filtry typu PulsTube i Cricket. 

Filtry płytowe - rodzaje

Pionowe płytowe filtry ciśnieniowe firmy Filtration Group amafilter® typu Versis charakteryzują się dużą powierzchnią filtracyjną, ze względu na zastosowany kształt elementów.

Poziome ciśnieniowe filtry płytowe amafilter®  zostały specjalnie zaprojektowane do trudnych aplikacji i agresywnych cieczy, aby zapewnić dużą powierzchnię filtracji i łatwą obsługę.