Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja tłuszczów zwierzęcych

Tłuszcze zwierzęce są produktami naturalnego pochodzenia, pozyskiwane ze zwierząt lądowych i morskich. Są mieszaninami estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Uzyskiwane z tkanki tłuszczowej zwierząt i z mleka. U zwierząt tłuszcz występuje w postaci tkanki tłuszczowej podskórnej, ale pozyskuje się go również z kości. Tłuszcze wykorzystywane są jako paliwa czy smary. Są też bazowym surowcem do produkcji mydeł. Jednak największe zastosowanie tłuszcze zwierzęce mają w przemyśle spożywczym. Podczas wytwarzania i dalszego przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych, w różnych stadiach procesu jak wytłaczanie i ekstrahowanie, bielenie czy utwardzanie wytrącają się lub pojawiają zanieczyszczenia w postaci cząstek stałych, pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zadaniem filtracji jest usunięcie zanieczyszczeń z tłuszczu w różnych fazach procesu pozyskiwania i obróbki tłuszczy.

Oczyszczanie tłuszczu zwierzęcego po tłoczeniu lub ekstrakcji

Tłuszcz zwierzęcy po tłoczeniu lub po ekstrakcji jest zanieczyszczony. Jedną z metod oczyszczania tłuszczu zwierzęcego jest filtracja. Do filtracji tak uzyskanego tłuszczu proponujemy pionowy filtr ciśnieniowy typu Cricket produkcji Filtration Group oferowany przez firmę Filtry Przemysłowe Polska. Sercem filtra jest opatentowany zestaw elementów filtracyjnych w kształcie spłaszczonej rury, przypominającej kij do krykieta, popularnej w niektórych krajach gry. Elementy zainstalowane w filtrze połączone są kolektorami zbiorczymi. Takie rozwiązanie umożliwia dobór odpowiedniej powierzchni filtracyjnej, która determinuje wydajność filtra. Filtr Cricket umożliwia uzyskanie doskonałej jakości filtratu. Ilość zanieczyszczeń w przefiltrowanym tłuszczu nie przekracza 0,015% części stałych, w odniesieniu do tłuszczu pozyskiwanego ze zwierzęcych kości.

Oczyszczanie tłuszczu zwierzęcego po utwardzaniu.

W celu podwyższenia temperatury topnienia tłuszczu i uzyskania w ten sposób jego twardszej konsystencji stosuje się proces zwany utwardzaniem lub uwodornieniem. Proces uwodorniania odbywa się w autoklawie w temperaturze do 180°C, przy przepływie wodoru przez tłuszcz w obecności katalizatora, który po reakcji pozostaje jako zanieczyszczenie. Skuteczną metodą oczyszczania tłuszczu po utwardzeniu jest filtracja. Również w tym przypadku do filtracji tłuszczu utwardzonego proponujemy pionowy filtr ciśnieniowy typu Cricket. Istotną zaletą filtra typu Cricketfilter jest możliwość suchego lub mokrego zrzutu placka filtracyjnego. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy zrzut i ponowne wykorzystanie, osadzonego na elementach filtracyjnych, kosztownego katalizatora.

Oczyszczanie tłuszczu zwierzęcego po bieleniu.

Kolejnym procesem stosowanym w przetwórstwie tłuszczów zwierzęcych jest ich odbarwianie, inaczej bielenie przy użyciu ziemi bielącej. Ziemia dodawana jest do podgrzanego tłuszczu i po jego odbarwieniu pozostaje w nim jako zanieczyszczenie. Najczęściej stosowaną metodą oczyszczania tłuszczu po bieleniu jest filtracja. Do filtracji tłuszczu bielonego proponujemy pionowy płytowy filtr ciśnieniowy typu Versis produkcji Filtration Group, dawna nazwa Niagara, produkowane wcześniej pod nazwą amafilter, oferowany przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska. Sercem filtra są płyty filtracyjne, na których odbywa się filtracja. Powierzchnia filtracji, a co za tym idzie wydajność filtra, jest regulowana przez zainstalowanie w filtrze odpowiedniej ilości płyt filtracyjnych. Dodatkowo dla uzyskania jeszcze lepszej jakości filtrowanego tłuszczu, jako drugi stopień filtracji, po filtrach ciśnieniowych, stosowana jest filtracja polerująca na filtrze workowym. Nasza oferta obejmuje również szeroką gamę worków filtracyjnych. Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie bardzo dobrego rezultatu końcowego, to jest klarownego, pozbawionego zanieczyszczeń tłuszczu.

Pionowe ciśnieniowe filtry typu Versis i Cricketfilter oferowane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska, wyparły prasy filtracyjne i są powszechnie stosowane w zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem tłuszczów zwierzęcych. Kilku z wiodących krajowych producentów chemii gospodarczej stosuje płytowy filtr Versis do tłuszczu bielonego przy produkcji wysokiej jakości mydeł. Filtr Cricket pracuje w Polsce na linii utwardzania tłuszczu zwierzęcego, wykorzystywanego do produkcji zniczy.

Doświadczenie i doradztwo techniczne inżynierów Spółki Filtry Przemysłowe Polska pozwala na optymalny dobór urządzeń filtracyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy również pakiety inżynieryjne umożliwiające pełną automatyzację pracy zainstalowanych filtrów.

Zalety zastosowania pionowego filtra ciśnieniowego typu Cricket i Versis

– doskonała jakość tłuszczu po filtracji – tłuszcz spełnia europejskie normy jakościowe
– całkowicie zamknięty obieg filtracji, redukujący straty surowca
– znaczące ułatwienie obsługi filtra, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pracy
– w przypadku tłuszczu bielonego czyszczenie filtra dokonywane jest na sucho, ograniczając straty surowca i ułatwiając utylizację odpadów w postaci ziemi bielącej
– w przypadku tłuszczu utwardzonego możliwy jest odzysk kosztownego katalizatora
– oszczędność energii niezbędnej do obsługi filtra
– mała powierzchnia potrzebna do instalacji filtra.

Ciśnieniowe filtry płytowe

Filtr ciśnieniowy umożliwia szybką i dokładną separację cząstek stałych w zbiorniku o stosunkowo małej objętości i przy możliwie małym spadku ciśnienia. Kolejną zaletą tego typu filtra i jest najlepszy współczynnik powierzchni filtra do objętości jego zbiornika. Filtry ciśnieniowe mogą być stosowane przy filtracji cieczy o zawartości zanieczyszczeń (cząstki stałe) w granicach 0,1 do 7% i w zakresie przepływów cieczy od kilku do kilkuset m3/godz. Cechą charakterystyczną filtrów ciśnieniowych są elementy filtracyjne, na których osadzają się zanieczyszczenia, tworząc warstwę filtracyjną nazywaną plackiem filtracyjnym. W zależności od potrzeb do tworzenia placka filtracyjnego może być użyta pomoc filtracyjna, jak ziemia okrzemkowa, celuloza, perlit itp. umożliwiając zastosowanie filtracji w szerokim zakresie procesów technologicznych. Możliwość zastosowania pomocy filtracyjnej pozwala na filtrację z dokładnością w granicach 1-3 mikronów. Kolejną zaletą filtrów ciśnieniowych jest możliwość łatwego czyszczenia filtra poprzez zrzut placka filtracyjnego z elementów filtracyjnych oraz usunięcie go na zewnątrz filtra bez otwierania filtra. Zrzut placka może odbywać się na mokro (placek w formie płynnej) lub na sucho (placek w formie suchej, często zbrylonej). Kolejną zaletą filtrów ciśnieniowych produkcji Filtration Group jest możliwość całkowitej automatyzacji ich pracy. Filtry ciśnieniowe często wykorzystywane są do filtracji przy produkcji ciągłej. W zależności od kształtu elementów oferujemy filtry płytowe i rurowe. W filtrach płytowych elementy formowane są w kształcie płyt, które mogą być zainstalowane pionowo lub poziomo – filtry typu Versis i MV.

Filtr zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przemyśle chemicznym i spożywczym. Filtracja prowadzona jest na placku filtracyjnym i /lub z pomocą filtracyjną, lub bezpośrednio na tkaninie filtracyjnej.

Poziome ciśnieniowe filtry płytowe amafilter® oferowane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić dużą powierzchnię filtracji i łatwą obsługę.

Pionowe płytowe filtry ciśnieniowe firmy Filtration Group amafilter® typu Versis, oferowane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska, charakteryzują się dużą powierzchnią filtracyjną, ze względu na zastosowany kształt elementów.