Filtry Przemysłowe Polska

Filtry automatyczne - samoczyszczące

Filtry automatyczne noszą nazwę samoczyszczących, ponieważ są wyposażone w specjalne systemy do oczyszczania wkładu filtracyjnego, bez konieczności otwierania filtra. Oferujemy filtry ze sterowaniem różnicą ciśnień i nastawą czasową, za pomocą programowalnego sterownika. Obsługa odbywa się za pomocą czytelnego panelu sterowania, opcjonalnie wyposażonego w wyświetlacz dotykowy. Filtry samoczyszczące stosowane są zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest ciągły przepływ. Sprawdzają się w instalacjach pozostających przez długi czas bez nadzoru i obsługi lub znajdujących się w miejscach odległych oraz takich, do których dostęp jest utrudniony. Najczęściej do czyszczenia wykorzystuje się system mechanicznych skrobaków i płukanie zwrotne. W przypadku sterowania różnicą ciśnień, w miarę stopniowego zanieczyszczania się elementu filtrującego przez zatrzymywane cząstki stałe, wzrasta różnica ciśnień na filtrze, co jest sygnałem do uruchomienia procesu czyszczenia.

Filtry automatyczne samoczyszczące - rodzaje

Automatyczny filtr z płukaniem wstecznym jest samodzielnym urządzeniem filtrującym zaprojektowanym do pracy ciągłej. 

Filtry szczelinowe są używane głównie do filtracji silnie zanieczyszczonych cieczy. Ze względu na mechaniczny system usuwania zanieczyszczeń jest dobrym rozwiązaniem do niemalże wszystkich zastosowań.

Automatyczny filtr skrobakowy oferowany prze Spółkę Filtry Przemysłowe Polska, jest używany głównie do filtracji silnie zanieczyszczonych cieczy.

W wielu zakładach przemysłowych, woda rzeczna lub morska jest używana do chłodzenia procesu, co w naturalny sposób powoduje zanieczyszczanie układu chłodzącego. Zapobiega temu oczyszczanie wody filtrem typu Bernoulliego.