Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja oleju bielonego

filtr oleju bielonego

Jednym z etapów produkcji oleju jadalnego jest proces bielenia, czyli odbarwiania oleju.
Olej po tłoczeniu i ekstrakcji niesie ze sobą wiele cząstek barwiących, jak pigmenty i fosfolipidy. Do bielenia olejów jadalnych zwykle stosuje się aktywną ziemię bielącą. Ziemia ta nie tylko wybiela, ale również usuwa resztki mydeł i śluzu oraz występujące w śladowych ilościach metale. Ziemia bieląca podawana jest do podgrzanego oleju na czas niezbędny do adsorpcji cząstek barwiących. Po zakończeniu tego procesu ziemia bieląca pozostaje w odbarwionym oleju jako zanieczyszczenie stałe.

Jedną z metod oczyszczania oleju po bieleniu jest filtracja. Do tego celu proponujemy filtr Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem. Firma Filtry Przemysłowe Polska do filtracji oleju bielonego proponuje płytowy filtr ciśnieniowy typu Versis, dawna nazwa Niagara, produkowany wcześniej pod nazwą amafilter. Sercem filtra jest płyta filtracyjna, na której odbywa się filtracja. Powierzchnia filtracji, a co za tym idzie wydajność filtra, jest regulowana przez zastosowanie odpowiedniej ilości płyt filtracyjnych. Dodatkowo dla uzyskania jeszcze lepszej jakości filtrowanego oleju, jako drugi stopień filtracji, prowadzona jest filtracja polerująca na filtrze workowym. Oferujemy szeroką gamę worków filtracyjnych marki Global. Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie najlepszego końcowego rezultatu, to jest klarownego, pozbawionego zanieczyszczeń oleju.

Doskonały produkt i ogromne doświadczenie filtracyjne, zbierane przez lata sprawiły, że wiodący, światowi producenci oleju jadalnego, do filtracji oleju bielonego stosują filtry ciśnieniowe produkcji Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem. Wszyscy znaczący krajowi producenci oleju zastąpili stosowane uprzednio prasy filtracyjne filtrami ciśnieniowymi typu Versis– dawniej Niagara.

Doświadczenie i doradztwo techniczne inżynierów firmy Filtry Przemysłowe Polska pozwala na optymalny dobór urządzeń filtracyjnych dostosowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Oferujemy również pełną automatyzację pracy zainstalowanych filtrów przystosowaną do obsługi bielenia szarżowego i ciągłego

Zalety zastosowania płytowego filtra ciśnieniowego typu Versis:

  • doskonała jakość oleju po filtracji – olej jest czysty i klarowny
  • całkowicie zamknięty obieg filtracji, redukujący straty surowca
  • znaczące ułatwienie obsługi filtra, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pracy
  • czyszczenie filtra dokonywane jest przez zrzut placka filtracyjnego na sucho, co ogranicza straty surowca i ułatwia utylizację odpadów z ziemi bielącej
  • oszczędność energii niezbędnej do obsługi filtra
  • mała powierzchnia niezbędna do instalacji filtra

Filtry workowe są efektywne i tanie, także w eksploatacji. Szeroka gama oferowanych worków filtracyjnych pozwala na filtrację już od 0,5 mikrona. Filtry workowe najczęściej stosowane są jako prefiltry, bądź do filtracji zgrubnej. Przemyślana i prosta konstrukcja doskonale uszczelnia worek i ułatwia obsługę.

Sprawdzone systemy filtracyjne. Mogą być całkowicie zautomatyzowane. Najczęściej stosowane są do filtracji  na placku filtracyjnym. Doskonałe do filtracji olejów jadalnych, parafin, usuwania węgla aktywnego, filtracji żelatyny, solanki itp.