Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja powietrza

Odpylanie, czyli filtracja powietrza i gazów z zanieczyszczeń stałych, znacząco wpływa na poprawę wydajności produkcji i redukcję strat materiałowych. W tym celu niezbędna jest efektywna filtracja powietrza. Proces ten ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa produkcji oraz stanowisk pracy. Szeroka gama urządzeń jakie wykorzystuje filtracja powietrza, dedykowana dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego, umożliwia efektywne i ekonomiczne odpylanie produktów sypkich w silosach, mieszalnikach, suszarniach, przy transporcie pneumatycznym i pakowaniu. 

Oferowane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska jednostki odpylające których rola jest filtracja powietrza, są stosowane np. przy oczyszczaniu oparów spawalniczych i pyłów powstających przy cięciu laserowym. Wykorzystywane są także w lakierniach proszkowych, przy piaskowaniu i w młynach. Spółka Filtry Przemysłowe Polska oferuje kompletne systemy odpylające, jak również ekonomiczne zamienniki filtrów odpylających znanych światowych producentów. Produkowane przez naszych dostawców urządzenia odpylające mogą być również wykonane także w wersji specjalnej ATEX i jakości Hepa. Filtracja powietrza jest istotnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie efektowności produkcji i zmniejszenie kosztów wytworzenia.