Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja mgły olejowej

Mgła olejowa prowadzi do zaolejenia pomieszczeń, urządzeń i produktów. Obsługa urządzeń i produktów pokrytych cienką warstwą oleju jest niedopuszczalna i zdecydowanie nie sprzyja produkcji. Dodatkowo osiadając na podłodze stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pracy. Wdychana przez personel obsługujący obrabiarki ma niewątpliwie negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Dlatego też usuwanie mgły olejowej jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy. Rozwiązaniem firmy Filtry Przemysłowe Polska w  zakresie filtracji mgły są separatory mgły olejowej. Mechanizm działania tych urządzeń oparty jest na zjawisku koalescencji, czyli łączeniu rozpylonych drobin oleju w coraz to większe krople. Ta sprawdzona technologia zapewnia bardzo dobrą wydajność separacji i długą żywotność wkładów filtracyjnych.