Filtry Przemysłowe Polska

Filtry świecowe

Spółka Filtry Przemysłowe Polska oferuje bogatą gamę filtrów świecowych mających zastosowanie w większości procesów produkcyjnych, gdzie przewidziana jest filtracja. Wykorzystywane są w wielu branżach od przemysłu spożywczego poprzez chemię, energetykę do farmacji. Przeznaczone są głównie do filtracji cieczy i gazów o średnim i małym stopniu zanieczyszczenia. Zróżnicowana wielkość obudów pozwala na filtrację strumieni o różnym natężeniu przepływu od kilku do kilkuset m3 na godzinę. Obudowy mogą być wykonane ze stali szlachetnych lub węglowych. Oferujemy filtry do filtracji cieczy bezpiecznych – obudowy spełniające wymogi PED 2014/68/WE art.4 paragraf 3 oraz dostosowanie do filtracji cieczy niebezpiecznych – obudowy spełniające wymogi dyrektywy PED 2014/68/WE kategoria III lub IV. Dla przemysłu spożywczego i farmacji oferujemy również obudowy wykonane w wersji sterylnej. Szeroka gama oferowanych przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska świec filtracyjnych umożliwia filtrację cieczy o zróżnicowanym składzie chemicznym, z zanieczyszczeń o rozmiarach cząstek od 0,02 do 100 mikrometrów, w temperaturach nawet powyżej 100 stopni C.

Filtry świecowe - rodzaje

Filtr świecowy typu AFL1 ze stali nierdzewnej, jest zaprojektowany na jeden filtracyjny wkład świecowy, obustronnie otwarty.

Filtry świecowe typu AFL1 na pojedynczy świecowy wkład filtracyjny, wykonane są z polipropylenu i styrenu akrylonitrylu.

Filtr świecowy Global typu GFHD ze stali nierdzewnej, na pojedynczy świecowy wkład filtracyjny,  znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Filtry świecowe Global typu GTCHB są przeznaczone do zastosowań przemysłowych i komercyjnych.

Filtry świecowe Global typu GTCH są przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej czystości produktu. 

Filtry świecowe typu AFK 6 – 24, do zastosowań przemysłowych, wykonane są ze stali nierdzewnej i przeznaczone do małych i  średniej wielkości przepływów.

Filtry świecowe typu AFK 30 oraz AFK 40  są przeznaczone do zastosowań przemysłowych przy średniej wielkości przepływach. Wykonane zostały ze stali nierdzewnej.

Filtr świecowy typu AFK 72 wykonany jest ze stali nierdzewnej. Jest to duży model z serii filtrów świecowych AFK do zastosowań przemysłowych.

Filtr świecowy AFK136 znajduje zastosowanie w przemysłowej skali filtracji cieczy i gazów. Filtr świecowy AFK136 spełnia wymogi dyrektywy PED 2014/68/EU. Jest produkowany ze stali nierdzewnej.

Sanitarne filtry świecowe AFS zostały zaprojektowane specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego.