Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja parafin

Parafina wykorzystywana jest jako produkt końcowy na przykład do produkcji zniczy i świec, jak i półprodukt wprowadzany do dalszej produkcji np. w przemyśle kosmetycznym. Aby osiągnąć wysokie parametry jakościowe, w jednym z etapów produkcji stosuje się tzw. bielenie gaczy parafinowej, przy zastosowaniu ziemi bielącej.

Zadaniem filtracji jest usuniecie cząstek ziemi bielącej i innych zanieczyszczeń stałych z parafiny, po procesie bielenia.

Jedną z metod oczyszczania parafiny jest filtracja. Społka Filtry Przemysłowe Polska oferuje filtry firmy  Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem. Do filtracji bielonej parafiny proponujemy płytowy filtr ciśnieniowy typu Versis, dawna nazwa Niagara, produkowany wcześniej pod nazwą amafilter. Sercem filtra jest płyta filtracyjna, która służy jako przegroda filtracyjna i na której odbywa się filtracja. Powierzchnia filtracji jest regulowana przez zastosowanie odpowiedniej ilości płyt filtracyjnych. Dodatkowo dla uzyskania jeszcze lepszej jakości filtrowanej parafiny, jako drugi stopień filtracji, prowadzona jest filtracja polerująca na filtrze workowym. Oferujemy szeroką gamę worków filtracyjnych Global Filtration. Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie najlepszego końcowego rezultatu – wysokiej jakości parafiny.

Większość wiodących krajowych producentów parafiny i zniczy zastąpiła stosowane uprzednio prasy filtracyjne filtrami ciśnieniowymi typu Versis. Często, jako drugi stopień filtracji, wykorzystuje filtry workowe do filtracji polerującej.

Doświadczenie i doradztwo techniczne inżynierów spółki Filtry Przemysłowe Polska pozwala na optymalny dobór urządzeń filtracyjnych dostosowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Oferujemy również automatyzację pracy zainstalowanych filtrów.

Zalety zastosowania płytowego filtra ciśnieniowego typu Versis
• doskonała jakość parafiny po filtracji – parafina jest czysta i klarowna
• całkowicie zamknięty obieg filtracji, redukujący straty surowca
• znaczące ułatwienie obsługi filtra, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pracy
• czyszczenie filtra dokonywane jest na sucho, ograniczając straty surowca i ułatwiając utylizację odpadów z ziemi bielącej
• oszczędność energii niezbędnej do obsługi filtra
mała powierzchnia niezbędna do instalacji filtra

Zapraszamy do współpracy. Dane kontaktowe poniżej

Ciśnieniowe filtry płytowe

Filtr ciśnieniowy umożliwia szybką i dokładną separację cząstek stałych w zbiorniku o stosunkowo małej objętości i przy możliwie małym spadku ciśnienia. Kolejną zaletą tego typu filtra i jest najlepszy współczynnik powierzchni filtra do objętości jego zbiornika. Filtry ciśnieniowe mogą być stosowane przy filtracji cieczy o zawartości zanieczyszczeń (cząstki stałe) w granicach 0,1 do 7% i w zakresie przepływów cieczy od kilku do kilkuset m3/godz. Cechą charakterystyczną filtrów ciśnieniowych są w elementy filtracyjne, na których osadzają się zanieczyszczenia, tworząc warstwę filtracyjną nazywaną plackiem filtracyjnym. W zależności od potrzeb do tworzenia placka filtracyjnego może być użyta pomoc filtracyjna, jak ziemia okrzemkowa, celuloza, perlit itp. umożliwiając zastosowanie filtracji w szerokim zakresie procesów technologicznych. Możliwość zastosowania pomocy filtracyjnej pozwala na filtrację z dokładnością w granicach 1-3 mikronów. Kolejną zaletą filtrów ciśnieniowych jest możliwość łatwego czyszczenia filtra poprzez zrzut placka z elementów filtracyjnych oraz usunięcie go na zewnątrz filtra bez otwierania filtra. Zrzut placka może odbywać się na mokro (placek w formie płynnej) lub na sucho (placek w formie suchej, często zbrylonej). Kolejną zaletą filtrów ciśnieniowych produkcji Filtration Group jest możliwość całkowitej automatyzacji ich pracy. Filtry ciśnieniowe często wykorzystywane są do filtracji przy produkcji ciągłej. W zależności od kształtu elementów oferujemy filtry płytowe i rurowe. W filtrach płytowych elementy formowane są w kształcie płyt, które mogą być zainstalowane pionowo lub poziomo – filtry typu Versis i MV.

Pionowe płytowe filtry ciśnieniowe firmy Filtration Group amafilter® typu Versis, oferowane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska, charakteryzują się dużą powierzchnią filtracyjną, ze względu na zastosowany kształt elementów.

Filtr zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przemyśle chemicznym i spożywczym. Filtracja prowadzona jest na placku filtracyjnym i /lub z pomocą filtracyjną, lub bezpośrednio na tkaninie filtracyjnej.