Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja solanki

solanka filtry

W trakcie produkcji serów, produkt surowy jest zanurzany w solance, aby mógł zaabsorbować sól. W wyniku wyługowania różnych substancji z sera, do solanki dostają się cząstki organiczne, jak również zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w soli, jak również jej nierozpuszczone cząstki. Zanieczyszczenia te utrudniają przenikanie soli do sera oraz podwyższają ryzyko rozwoju niepożądanych kultur biologicznych.

Konieczne jest usunięcie cząstek organicznych i nieorganicznych występujących w solance celem poprawy jej jakości. Oczyszczenie solanki zmniejsza obciążenie biologiczne, a także sprawia, że solanka jest efektywniejsza, co umożliwia skrócenia czasu kąpieli sera koniecznego do efektywnego wysolenia sera.

Jedną z metod oczyszczania solanki jest filtracja. Do filtracji solanki proponujemy filtr workowy.

Filtr workowy stanowi prosty, skuteczny, a przede wszystkim ekonomiczny sposób prowadzenia filtracji. Doskonale spełnia swoje zadanie zarówno przy wysokich stężeniach fazy stałej w zawiesinie, jak i przy filtracji oczyszczającej, gdzie stężenie zanieczyszczeń jest niewielkie. Oferujemy worki filtracyjne marki Global, o różnej porowatości (selektywności). Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie optymalnego końcowego rezultatu. Przykładowo worek filtracyjny o selektywności 10 mikrometrów pozwala na usunięcie z solanki większości zanieczyszczeń stałych oraz części kultur drożdżowych. Dla dokładniejszej filtracji proponujemy filtry typu Cricket produkcji Filtration Group. W zanieczyszczonym roztworze soli może być obecnych od 50 000 do 500 000 drożdży/ml. Filtracja kąpieli solnej przy pomocy filtra Cricket prowadzi do odseparowania drożdży w 95 do 99%. W filtracie pozostaje jeszcze od 100 do 3000 drożdży/ml. Całkowita liczba bakterii zostanie zredukowana – zależnie od użytej pomocy filtracyjnej – o 70 do 90%.

Filtr workowy, z powodzeniem, znalazł zastosowanie u krajowych producentów sera. Filtr typu Cricket używany jest przez kilku wiodących producentów serów twardych w Europie, zyskując sobie opinię doskonałego rozwiązania do filtracji solanki.

Filtr workowy AF oraz filtr ciśnieniowy typu Cricket – zalety ich zastosowania przy filtracji solanki:

  • Dzięki filtracji solanki na filtrach, sól wnika szybciej w ser, a krótszy czas zanurzenia w kąpieli solnej prowadzi do zwiększenia produkcji.
  • Filtrat posiada klarowność wody, a koszty oczyszczania solanki ulegają znacznej redukcji.
  • Stabilność mikrobiologiczna prowadzi do poprawy warunków higienicznych.
  • W przypadku serów twardych i krojonych obserwuje się utrzymanie doskonałej jakości produktów. Dotyczy to zwłaszcza serów dojrzewających w folii, gdzie drastycznie spada ilość reklamacji związanych z rozwijaniem się drożdży i pleśni.
  • Dzięki normalizacji mikrobiologicznej nie jest konieczne ani okresowe podgrzewanie solanki, ani używanie wirówki, czy też dodawanie chemikaliów w celu przedłużenia okresu jej trwałości.
  • Filtracja – redukcja zanieczyszczeń solanki zmniejsza również częstotliwość czyszczenia wymienników ciepła obniżając, tym samym, koszty pracy i energii.

Rozwiązanie stosowane do trudnych aplikacji, tam gdzie użycie typowych filtrów nie zdaje egzaminu. Możliwa automatyzacja procesu oraz zrzut zanieczyszczeń na sucho. Możliwość oczyszczania cieczy do poziomu 10ppm. Filtry wykorzystywane także
w procesie zagęszczania cieczy.

Filtry workowe są efektywne i tanie, także w eksploatacji. Szeroka gama oferowanych worków filtracyjnych pozwala na filtrację już od 0,5 mikrona. Filtry workowe najczęściej stosowane są jako prefiltry, bądź do filtracji zgrubnej. Przemyślana i prosta konstrukcja doskonale uszczelnia worek i ułatwia obsługę.