Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja utwardzonego oleju jadalnego

olej utwardzony

W przemyśle spożywczym przy produkcji margaryn i innych tłuszczów spożywczych, jak tłuszcze kuchenne, piekarnicze czy cukrownicze, konieczne jest utwardzanie tłuszczu.
Jest to proces technologiczny mający na celu podwyższenie temperatury topnienia tłuszczu i uzyskanie w ten sposób twardszej konsystencji produktu. Najczęściej stosowaną technologią utwardzania tłuszczu, głównie olejów, jest jego uwodornianie. Właściwy proces uwodorniania odbywa się w autoklawie w temperaturze do 180°C, przy przepływie wodoru przez tłuszcz w obecności katalizatora, najczęściej mrówczanu niklu. Katalizator dodawany jest do podgrzanego oleju na czas niezbędny do utwardzenia oleju. Po zakończeniu tego procesu pozostaje w utwardzonym oleju, jako zanieczyszczenie stałe.

Powszechnie stosowaną metodą oczyszczania oleju po utwardzeniu jest filtracja oleju spożywczego. Do filtracji spożywczego oleju utwardzonego, w celu filtracji katalizatora niklowego polecamy zastosowanie pionowego filtra ciśnieniowego typu Cricket produkowanego przez Filtration Group. Sercem filtra jest opatentowany element filtracyjny w kształcie spłaszczonej rury. Elementy, zainstalowane w filtrze, połączone są poprzez kolektory zbiorcze. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie odpowiedniej powierzchni filtracyjnej determinującej wydajność filtra. Jedną z wielu zalet filtra typu Cricket jest możliwość suchego lub mokrego zrzutu placka filtracyjnego. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy zrzut i ponowne wykorzystanie osadzonego na elementach filtracyjnych katalizatora. Dodatkowo dla uzyskania jeszcze lepszej jakości filtrowanego oleju, jako drugi stopień filtracji, stosowana jest filtracja polerująca na filtrze workowym. Nasza oferta obejmuje również szeroką gamę worków filtracyjnych marki Global. Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie najlepszego końcowego rezultatu, to jest klarownego, pozbawionego katalizatora, utwardzonego oleju.

Filtr Cricket produkcji Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem wyparł prasy filtracyjne i jest powszechnie stosowany wśród światowych liderów produkujących olej i jego produkty pochodne. Niemal wszyscy znaczący krajowi producenci margaryn i tłuszczów spożywczych wykorzystują do filtracji oleju utwardzonego filtry typu Cricket. Doświadczenie i doradztwo techniczne inżynierów firmy Filtry Przemysłowe Polska pozwala na optymalny dobór urządzeń filtracyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy również pakiety inżynieryjne umożliwiające pełną automatyzację pracy zainstalowanych filtrów.

Zalety zastosowania płytowego filtra ciśnieniowego typu Cricket:

  • doskonała jakość oleju po filtracji – olej jest czysty, pozbawiony cząstek katalizatora
  • całkowicie zamknięty obieg filtracji, redukujący straty surowca
  • znaczące ułatwienie obsługi filtra, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pracy
  • czyszczenie filtra w sposób umożliwiający odzysk kosztownego katalizatora
  • oszczędność energii niezbędnej do obsługi filtra
  • mała powierzchnia niezbędna do instalacji filtra

Rozwiązanie stosowane do trudnych aplikacji, tam gdzie użycie typowych filtrów nie zdaje egzaminu. Możliwa automatyzacja procesu oraz zrzut zanieczyszczeń na sucho. Możliwość oczyszczania cieczy do poziomu 10ppm. Filtry wykorzystywane także w procesie zagęszczania cieczy.

Filtry workowe są efektywne i tanie, także w eksploatacji. Szeroka gama oferowanych worków filtracyjnych pozwala na filtrację już od 0,5 mikrona. Filtry workowe najczęściej stosowane są jako prefiltry, bądź do filtracji zgrubnej. Przemyślana i prosta konstrukcja doskonale uszczelnia worek i ułatwia obsługę.