Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja olejów sprężarkowych

Filtry, które oferujemy, służą do oczyszczania oleju, będącego podstawową cieczą roboczą w sprężarkach. O konieczności jego filtracji przekonał się każdy zmuszony do remontu sprężarki, spowodowanego jej zatarciem. Stosowane obecnie reżimy wykonawcze zmuszają do stosowania coraz lepszych olejów, a co za tym idzie, do coraz dokładniejszej ich filtracji. W tym celu Filtry Przemysłowe Polska oferują dwa podstawowe rozwiązania: filtry puszkowe i filtry z wymiennym wkładem. Główna różnica pomiędzy nimi polega na konstrukcji wymiennego elementu filtrującego. W filtrach z wymiennym wkładem, filtr składa się z głowicy, korpusu i elementu filtracyjnego. W filtrze puszkowym element filtrujący i korpus stanowią całość i są razem wymieniane. Głównym materiałem przegrody filtracyjnej są włókniny celulozowe lub  włókna szklane.

Filtry oleju hydraulicznego

Wydajny i wykonany w oparciu o najnowsze technologię filtr hydrauliczny jest rozwiązaniem skutecznie usuwającym z cieczy roboczej wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Proponowane przez nas produkty poradzą sobie z takimi zanieczyszczeniami, jak: cząsteczki stałe, zawiesiny konforemne, drobiny metali, a nawet woda. W ten sposób pomożemy zadbać o przydatność i wysoką jakość roboczych cieczy hydraulicznych. Oferowane przez nas filtry hydrauliczne są wykorzystywane przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle maszynowym, stoczniowym, ciężkim, jak również w produkcji spożywczej i chemicznej.

Filtry olejowe oraz filtry hydrauliczne pełnego lub bocznego przepływu dostarczane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska są precyzyjnie dostosowane do wymagań aplikacji.

Filtry puszkowe są to stosunkowo popularne konstrukcje, w których wkład filtracyjny stanowy jednocześnie część obudowy filtra.