Filtry Przemysłowe Polska

Separatory olej - woda

Separatory woda-olej to filtry służące do oczyszczania ścieków i cieczy roboczych, przed odprowadzeniem ich do punktu odbioru ścieków. Separator usuwa oleje, smary i węglowodory, pozostawiając tylko oczyszczoną wodę. Ścieki oczyszczone można bezpiecznie odprowadzić do kanalizacji. Spółka Filtry Przemysłowe Polska oferuje również separatory oczyszczające paliwa ropopochodne z wody. Oferowane przez nas produkty pozwalają skutecznie usunąć wodę z paliw i olejów zapewniając bezpieczną eksploatację silników.

Separatory wody serii Facet MAS są przeznaczone do uzdatniania wody zanieczyszczonej węglowodorami.