Filtry Przemysłowe Polska

Filtry hydrauliczne

Wydajny i wykonany w oparciu o najnowsze technologię filtr hydrauliczny jest rozwiązaniem skutecznie usuwającym z cieczy roboczej wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Proponowane przez nas produkty poradzą sobie z takimi zanieczyszczeniami jak: cząsteczki stałe, zawiesiny konforemne, drobiny metali, a nawet woda. W ten sposób pomożemy zadbać o przydatność i wysoką jakość cieczy roboczych. Oferowane przez nas filtry hydrauliczne są wykorzystywane przede wszystkim w szeroko rozumianym przemyśle maszynowym, stoczniowym, ciężkim, jak również w produkcji spożywczej i chemicznej.

Filtry hydrauliczne - rodzaje

Filtry olejowe oraz filtry hydrauliczne pełnego lub bocznego przepływu dostarczane przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska są precyzyjnie dostosowane do wymagań aplikacji.

Filtry hydrauliczne średniego ciśnienia przeznaczone są do pracy z olejami i cieczami hydraulicznymi o ciśnieniu roboczym pomiędzy 80 a 300 barów.

Filtry wysokiego ciśnienia pracują z cieczami hydraulicznymi i olejami o ciśnieniu roboczym ponad 300 barów.

Filtry oddechowe, zwane też napowietrzającymi, służą do bezpiecznej wymiany powietrza zgromadzonego w zbiorniku hydraulicznym z atmosferą.

Filtry puszkowe są to stosunkowo popularne konstrukcje, w których wkład filtracyjny stanowy jednocześnie część obudowy filtra.

Filtr powrotny to ostatni element układu hydraulicznego służący do zatrzymywania zabrudzeń, zapobiegający ich przedostaniu się do zbiornika.

Filtry ssawne służą do zabezpieczenia pomp przed zanieczyszczeniami zgromadzonymi wewnątrz zbiorników z olejami lub cieczami hydraulicznymi.

Filtry ssawne służą do zabezpieczenia pomp przed zanieczyszczeniami zgromadzonymi wewnątrz zbiorników z cieczami hydraulicznymi lub olejami.

Z myślą o filtrowaniu oleju w rozproszonych układach hydraulicznych Spółka Filtry Przemysłowe Polska oferuje mobilną jednostkę filtracyjną

Filtry typu duplex to urządzenia pozwalające na nieprzerwaną pracę linii technologicznych, przy zachowaniu ciągłości filtracji.