Filtry Przemysłowe Polska

Filtry typu duplex

Filtry typu duplex to urządzenia pozwalające na nieprzerwaną pracę linii technologicznych, przy zachowaniu ciągłości filtracji. Ich konstrukcja umożliwia wymianę zabrudzonego wkładu bez konieczności wstrzymania przepływu. Filtry typu duplex przypominają dwa połączone ze sobą filtry hydrauliczne, wyposażone w dodatkową dźwignię, umożliwiającą przełączenie strumienia cieczy filtrowanej między pracującym, a będącym w gotowości wkładem. Dzięki zastosowaniu dodatkowych zaworów, umożliwiających wyrównanie różnicy ciśnień, zmiana taka przebiega stopniowo i w sposób niezakłócający przepływu i przebiegu procesu filtracji.

Filtry typu duplex, oferowanie przez Spółkę Filtry Przemysłowe Polska mogą filtrować wodę, chłodziwo, oleje oraz wiele innych substancji. Dzięki zastosowaniu mechanicznych lub elektromechanicznych wskaźników zabrudzenia oraz szerokiej gamie wkładów filtracyjnych, filtry typu duplex są przyjazne w obsłudze i stosowane w wielu aplikacjach.