Filtry Przemysłowe Polska

Świece filtracyjne do cieczy

Filtracja procesowa to filtracja prowadzona na liniach produkcyjnych produktów chemicznych, farmaceutycznych, spożywczych i wielu innych. 

Jej zadaniem jest uzyskanie klarownej cieczy, która może być półproduktem, bądź produktem końcowym, przeznaczonym do sprzedaży. 

Zdefiniowanie pojęcia cieczy klarownej to jedno z najtrudniejszych zadań specjalisty filtracyjnego. Wymaga to zbadania, jakie zanieczyszczenia występują w surowcu przeznaczonym do filtracji, oraz jakie zanieczyszczenia mogą pozostać w przefiltrowanej cieczy, a jakie należy usunąć. 

Istnieją ciecze, które nie mogą być zbyt dokładnie filtrowane, bo stracą swój wyjątkowy charakter, np. farba może stracić barwę, jeśli zatrzymamy na świecach filtracyjnych drobinki barwnika, perfumy mogą stracić swój zapach, przy zbyt dokładnej filtracji, itp.. 

W filtracji wykorzystujemy obudowy świecowe, odpowiednio dobrane wielkościowo, które wyposażamy w świece filtracyjne do cieczy. Wielkości otworów w przegrodzie filtracyjnej świecy nazywamy selektywnością. Odpowiedni dobór selektywności świecy filtracyjnej do cieczy jest niezbędny do tego, aby zatrzymać na świecy tylko te cząstki, które w cieczy są zbędne, pozostawiając te, na których nam zależy.

Oto kilka przykładów doboru selektywności jaki ma wkład filtracyjny do cieczy (świeca filtracyjna), który proszę traktować jako poglądowy: 

Aby zatrzymać granulowany węgiel aktywny, używany często jako adsorbent, potrzebna jest świeca filtracyjna do cieczy o selektywności około 100 mikronów. Może to być np. filtr sznurkowy. Natomiast aby zatrzymać piasek rzeczny, użyjemy wkład filtracyjny do cieczy o selektywności około 20 mikronów. W zależności od składu chemicznego cieczy, może to być filtr sznurkowy lub np. wkład filtracyjny spiekany, polipropylenowy. Dobór zależy od charakteru zanieczyszczeń (np. piasku, lub złoża węgla aktywnego). 

Jeśli celem filtracji będzie oczyszczenie cieczy w taki sposób, aby ciecz była tylko wizualnie czysta, wkład filtracyjny do cieczy o selektywności 10 mikronów w zupełności nam wystarczy. Ludzkie oko nie zauważy mniejszych cząstek. Jeśli natomiast świeca filtracyjna będzie miała za zadanie zatrzymać bakterie, użyjemy wkładów filtracyjnych o selektywności poniżej 1 mikrona. Do filtracji cieczy, w której mogą znajdować się jedynie sole, a usunąć należy ewentualne ślady życia biologicznego, białka, koloidy, pestycydy i inne większe cząstki molekularne, użyjemy świece filtracyjne do cieczy tzw. membrany, których selektywność mierzy się w Angstremach.