Filtry Przemysłowe Polska

Filtracja soków cukrowniczych

filtry soków cukrowniczych

Produkcja cukru pozyskiwanego z buraków, polega na wydobyciu poprzez ługowanie (wypłukanie), za pomocą gorącej wody, zawartego w nich cukru. W dużym uproszczeniu tak można opisać proces produkcyjny. Otrzymany w ten sposób sok surowy zawiera cukier i inne związki chemiczne tzw. niecukry. Celem pozbycia się niecukrów, sok surowy poddawany jest dalszej obróbce, takiej jak: defekacja mlekiem wapiennym i saturacja dwutlenkiem węgla. Po przeprowadzeniu tych procesów otrzymuje się tzw. sok rzadki o stężeniu 14-16% Brix. Na dalszym etapie produkcji, po zagęszczeniu soku rzadkiego na wyparkach, otrzymujemy sok gęsty o stężeniu do 72 Brix. Sok gęsty kieruje się do warnika, w którym jest on dalej zagęszczany przez gotowanie, aż do uzyskania mieszaniny kryształów. Wykrystalizowany cukier izoluje się za pomocą wirowania. Przy defekacji i saturacji soku surowego wytrącają się zaadsorbowane niecukry oraz węglan wapnia, stanowiące zanieczyszczenia soku, które niekorzystnie wpływają na proces krystalizacji cukru i jego jakość.

Aby uzyskać czysty cukier niezbędne jest usunięcie z soku rzadkiego zanieczyszczeń w postaci wytrąconego węglanu wapnia i zaadsorbowanych niecukrów. Odnosi się to również do soku gęstego, zanieczyszczonego drobnokrystalicznym węglanem wapnia i solami wapniowymi kwasów.

Metodą pozwalającą na usunięcie zanieczyszczeń z soku rzadkiego, jak i z soków gęstych (sok gęsty, klarówka, syrop standard) jest filtracja. Oferujemy do tego celu filtr Fitration Group do filtracji soków cukrowniczych: pionowy filtr ciśnieniowy typu Cricket. Sercem filtra jest opatentowany zestaw elementów filtracyjnych w kształcie spłaszczonej rury. Elementy filtra pokryte tkaniną, umieszczone są pionowo w zbiorniku ciśnieniowym i połączone poprzez kolektory zbiorcze. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie odpowiedniej powierzchni filtracyjnej determinującej wydajność filtra. W trakcie pracy filtra następuje moment, kiedy należy oczyścić elementy filtra z nagromadzonego osadu/ błota. Czyszczenie polega na spłukaniu osadu silnym strumieniem soku w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji (w przeciwprądzie). Części stałe nagromadzone na powierzchniach elementów filtracyjnych zostają od nich bardzo energicznie oderwane, przez przepływający przez tkaninę strumień cieczy. W powyżej opisanej metodzie czyszczenia elementów filtracyjnych, dzięki ich specyficznej konstrukcji, osiąga się dziesięciokrotnie wyższe prędkości płukania niż w innych, stosowanych w cukrownictwie typach filtrów, co pozwala na bardzo dokładne, a zarazem szybkie usunięcie osadu. W końcowym efekcie wzrasta średnia przepustowość filtra, a co za tym idzie, poprawiają się jego parametry wydajnościowe. Sok rzadki filtrowany jest jedynie na odpowiednio dobranej tkaninie filtracyjnej, natomiast filtracja soków gęstych wspomagana jest pomocą filtracyjną w postaci perlitu lub celulozy. Filtry typu Cricket mają również zastosowanie przy produkcji cukru trzcinowego.

W przypadku soków gęstych stosowana jest również filtracja na filtrach workowych. Proponujemy filtry workowe na jeden worek filtracyjny, jak i filtry wieloworkowe. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę worków filtracyjnych marki Global Filtration. Właściwie dobrany worek filtracyjny umożliwia uzyskanie najlepszego końcowego rezultatu: klarownego, pozbawionego zanieczyszczeń soku.

Filtr typu Cricket produkcji Fitration Group Process Systems – amafilter- LFC Lochem, to nowoczesne rozwiązanie. Filtry typu Cricket pracują przy filtracji soku rzadkiego i soków gęstych w cukrowniach wiodących producentów cukru. Doświadczenie i doradztwo techniczne inżynierów firmy Filtry Przemysłowe Polska pozwala na optymalny dobór urządzeń filtracyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Oferujemy również pakiety inżynieryjne umożliwiające pełną automatyzację pracy zainstalowanych filtrów.

Zalety zastosowania płytowego filtra ciśnieniowego typu Cricket:

Zalety zastosowania filtra typu Cricket w porównaniu z innymi typami filtrów stosowanymi do tej pory w przemyśle cukrowniczym prezentują się następująco:
instalacja filtra typu Cricket pozwala na poprawę procesu produkcyjnego zarówno pod względem jakościowym, jak i technicznym, dzięki wysokiej efektywności i szybkości czyszczenia filtr osiąga bardzo dobrą średnią przepustowość – w przybliżeniu 50% lepszą w porównaniu z konstrukcjami innych filtrów, skuteczne opłukiwanie osadu zmniejsza ryzyko blokowania i zapychania się tkaniny filtracyjnej, jakość filtracji i efektywność pracy filtra pozwala na wyeliminowanie drugiego stopnia filtracji soku po drugiej saturacji, redukując ilość pracujących filtrów o połowę, – zanieczyszczenia w filtrowanym soku zredukowane poniżej 5 ppm, instalacja filtra na mediach gęstych poprzez zastosowanie tkaniny z warstwą podkładową gwarantuje doskonałą jakość filtratu, a co za tym idzie, jakość produkowanego cukru – filtracja eliminuje 80% zanieczyszczeń, w przefiltrowanym soku pozostają jedynie cząstki o wielkości poniżej 0,7 mikrometrów stanowiące około 20% wszystkich zanieczyszczeń, możliwość zainstalowania pełnej automatyki, konstrukcja filtra (brak części ruchomych) pozwala na bezobsługową jego pracę przez długi czas.

Zapraszamy do kontaktu.

Filtry workowe są efektywne i tanie, także w eksploatacji. Szeroka gama oferowanych worków filtracyjnych pozwala na filtrację już od 0,5 mikrona. Filtry workowe najczęściej stosowane są jako prefiltry, bądź do filtracji zgrubnej. Przemyślana i prosta konstrukcja doskonale uszczelnia worek i ułatwia obsługę.

Filtr zaprojektowany specjalnie do zastosowań w przemyśle chemicznym i spożywczym. Filtracja prowadzona jest na placku filtracyjnym i /lub z pomocą filtracyjną, lub bezpośrednio na tkaninie filtracyjnej.